Aranżacja prawdziwie twórcza

Ryszard Borowski

2020-07-22 17:00
Jest flecistą i saksofonistą, zawodowo zajmuje się także aranżacją i kompozycją. Już od 1977 go roku datuje się jego bliższa współpraca z orkiestrą radiową, big bandem „Studio S1”, prowadzonym przez Andrzeja Trzaskowskiego.

Różnorodne zainteresowania muzyczne R.B., skupiają się wokół dwóch zupełnie różnych kierunków, jakimi są muzyka dawna i jazz, i po ukończeniu studiów znajdują odbicie w pracy zawodowej. R.B. gra w zespołach muzyki dawnej, a jednocześnie pisze „jazzujące” aranżacje dla potrzeb radia, telewizji i teatru.

Od 1986 roku aż do rozwiązania zespołu w 1991 roku pracował, początkowo jako instrumentalista i aranżer, później także jako kompozytor i dyrygent, w orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji „Studio S-1”. Lata pracy w radio zaowocowały wieloma kompozycjami i aranżacjami pisanymi specjalnie dla tej orkiestry i nagrywanymi dla potrzeb radia i telewizji. W efekcie w bibliotece radiowej znajduje się około stu partytur sygnowanych nazwiskiem R.Borowskiego. 

Poza pracami teoretycznymi, kompozycjami i aranżacjami jest R.B. czynnie uprawiającym zawód instrumentalistą. W latach 2000 -2001, a także w roku 2003 i 2013, 2014, a także obecnie w ankietach pisma Jazz Forum na najlepszego instrumentalistę jazzowego, był umieszczony na drugim miejscu w Polsce w kategorii fletu. 

Ryszard Borowski ma na swoim koncie wydanych dziewięć autorskich płyt jazzowych (”The Nights of Flutes”, „Mariage”, „Bigbands”, „Over the Mirrors”, „Chamber Preludes”, "Cup of Time Baroque Revisited", "Haiku", "Pastorales", "Bach on Blues").

Jest autorem książki "Flecista jazzowy".

Zajmuje się także pedagogiką. Od 20 lat uczy na Wydziale Jazzu w warszawskiej szkole przy ul. Bednarskiej. Przez 6 lat prowadził big band warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego, a teraz jest wykładowcą na tej uczelni. Posiada stopień doktora w zakresie dyrygentury oraz habilitację w zakresie kompozycji. Pełni funkcję Kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej UMFC.